BYGHERRE- OG LEJERÅDGIVNING

Vi tilbyder rådgivning til både bygherrer og lejere fra den indledende definition og afgrænsning af et projekt og frem til ibrugtagelsen. Vores ambition er at skabe det optimale samspil mellem vores kunders værdier, kultur og identitet og de fysiske rammer.

PROCESLEDELSE OG BRUGERINVOLVERING

Vi tilbyder procesledelse til kunder, der ønsker en målrettet, effektiv og værdiskabende forandringsproces i forbindelse med etablering og udvikling af deres fysiske rammer. Her ser vi brugerinvolvering som et værdifuldt strategisk redskab, der kan sikre forankring af projektet i organisationen.

RUM OG INVENTAR

Vi tror på, at rum påvirker vores trivsel, velvære og ydeevne. Vi har derfor en særlig opmærksomhed på de elementer i arkitekturen, der i særlig grad påvirker det enkelte menneske – fra den store rumlige sammenhæng til karakteren i de enkelte rum, overfladen på mødebordet eller specialinventarets udformning.