Rum og inventar

Vi arbejder for at skabe gode hverdagsrum, der fungerer både praktisk og mentalt. For os er det ensbetydende med rum, der skaber plads til mangfoldighed og forskellighed. Rum der tager udgangspunkt i den menneskelige skala og skaber meningsfyldte rammer for både fællesskabet og den enkelte. Rum der tilbyder varierede bevægelsesmønstre, formidler nuancerede sanseoplevelser og skaber de bedste rammer for trivsel, samarbejde og resultatopnåelse.

Ved at afdække kultur, værdier og ønsket identitet skaber vi gode hverdagsrum med en stemning og atmosfære, der formidler organisationens/institutionens fortælling ved brug af inventar, farver, overflader og rumforløb.

Vores fremgangsmåde er karakteriseret ved at vi:

  • omsætter organisationens/institutionens ønskede signalværdier og stemningsbegreber til fysiske rammer
  • skaber helhedsløsninger, hvor rum og inventar indgår som samstemte og integrerede elementer
  • analyserer og udfordrer forskning og udvikling på området
  • udfordrer vanetænkning og indgroede forestillinger om, hvordan en kendt fysisk ramme eller funktion skal se ud eller anvendes

Vi har blik for det uudnyttede potentiale i eksisterende arkitektur, funktioner og inventar. Vores erfaring er, at udvikling af specialinventar til udvalgte steder eller funktioner kan være et greb, der gør en stor forskel i forhold til projektets egenart og unikke karakter.

I denne proces skaber vi arkitektoniske resultater, der på én gang er skarpe og poetiske, genkendelige og udfordrende, rummelige og specialiserede. Og vi sikrer, at det konkrete projekt frigøres fra personlig smag og flygtige trends, når beslutninger skal træffes og løsninger implementeres.