3B og Boligkontoret Danmark-0

3B og Boligkontoret Danmark

  • Udført: 2011 – afsluttes 2014
  • Type: Nybyggeri - domicil, København
  • Rolle: Procesrådgiver ifm. interne processer Bygherrerådgiver i samarbejde med Bascon
  • Areal: 5.000 m2
  • Arbejdspladser: ca. 250
  • Budgetramme: 140 mill.

Målsætning – at understøtte forskellige arbejdsformer, videndeling og åbenhed samt at opnå arealmæssig og funktionel synergi gennem deling.

Bygherrerådgivning – udarbejdelse af bilag i forbindelse med kontraktindgåelse på baggrund af direktionsinterviews. Udarbejdelse af skitseprojekt i samarbejde med entreprenørs arkitekt.

Udarbejdelse af møderumsanalyse, der redegør for fremtidige møderumsbehov og i forlængelse heraf udfordrer den nuværende mødekultur. Deltagelse i bygherremøder, samt kommentering og kvalificering af projektet gennem hele projekteringsperioden.

Procesledelse og brugerinvolvering – udarbejdelse af procesdesign for det samlede forløbe, hvor to organisationer skal nå til enighed om et fremtidigt, fælles domicil.

Facilitering af styregruppe, samt tværgående brugergruppers arbejde med følgende tematikker: identitet, brug af huset, IT og AV, samt drift. Involvering af lederne for at gøre disse til ambassadører i organisationerne.

Rum og inventar – udvikling af en designguide der sikrer en rød tråd i de valg, der træffes. Disponering af domicilet, herunder placering af mødefaciliteter for at understøtte fremtidige samarbejdsformer.

Detailindretning af alle fællesområder (kantine, møderum og supportrum). Håndtering af inventarindkøb via SKI-aftale, valg af inventar, samt fastlæggelse af materialer og farver ved anvendelse. Planlægning af informationsmøder og nyhedsbreve i samarbejde med kommunikationsafdelingen.


Lignende projekter