BOLIV<BR />Fremtidens boliger og liv på Kellersvej-0
BOLIV<BR />Fremtidens boliger og liv på Kellersvej-1

BOLIV
Fremtidens boliger og liv på Kellersvej

  • Udført: 2014
  • Bygherre: Gladsaxe Kommune
  • Type: Plejeboliger og servicearealer
  • Rolle: Bygherre- og procesrådgiver i samarbejde med Dominia rådgivende ingeniører og juul & hansen arkitekter
  • Areal: Ca. 10.000 m2
  • Samlet bevilling: 271 mio.

Målsætning – at skabe tidssvarende plejeboliger, der giver mulighed for varierede bo- og samlivsformer, understøtter forskellige livsfaser og skabe gode rammer om interessefællesskaber på kryds og tværs af beboerne.

Bygherrerådgivning – udarbejdelse af programoplæg på baggrund af behovsafdækning og -analyser via interviews og dataindsamling. Programoplægget beskrev projektet ”BOLIV – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej” med henblik på at opnå politisk godkendelse af projektets indhold. Programoplægget sammenfattede visioner og vurderinger i forhold til funktioner, arealbehov, økonomi og tid for det fremtidige bo- og beskæftigelsestilbud. Programoplægget lå endvidere til grund for den efterfølgende udarbejdelse af byggeprogram og arkitektkonkurrence.

Procesledelse og brugerinvolvering – udarbejdelse af procesforslag i samarbejde med projektgruppen. Afholdelse af interviews med ledelse, medarbejdere samt fagspecialister. Involvering af brugere via dialogmøder, referencetur og arbejdsgrupper.


Lignende projekter