Procesledelse og brugerinvolvering

Vi rådgiver organisationer/institutioner, der er i en forandringsproces – hvad enten det drejer sig om at se nye muligheder i eksisterende rammer, indgåelse af nyt lejemål, nybyggeri, eller organisatoriske forandringer, der skaber behov for omrokeringer eller nye arbejdsformer. Ambitionen er, at skabe det bedste samspil mellem disse forandringsprocesser og organisationers fysiske rammer.

Som procesrådgivere ser vi det som vores primære opgave, at sikre en effektiv og værdiskabende proces, og skabe tryghed og overskuelighed i den kompleksitet, der ofte knytter sig til byggeprojekter og forandringsprocesser.

Vi har erfaring med, at involvering af organisationen/institutionen er en virkningsfuld metode i denne proces. Vi bidrager derfor både med procesdesign og facilitering af brugere, eksperter og andre nøglepersoner.

Vores fremgangsmåde som procesrådgivere er karakteriseret ved:

  • identifikation af de væsentligste interessenter og nøgleområder
  • en indledende forventningsafstemning, der sikrer, at alle parter er bekendte med deres rolle
  • en undersøgende og anerkendende tilgang, der lader brugerne være ekspert på egne behov, mens vi påtager os at byde ind med nye løsningsmuligheder
  • etablering af et bredt vidensgrundlag, som brugerne proaktivt kan agere og diskutere ud fra
  • en respektfuld og udfordrende dialog, der skaber rum for udvikling og nye indsigter
  • kommunikationsplaner, der sikrer en rettidig indsats i organisationen/institutionen

Ved at inddrage og interagere med de relevante brugere tilføres projektet værdifuld viden, mens rettidig og relevant kommunikation forebygger mytedannelse og skaber større forståelse for projektet og processen i sin helhed. En forståelse vi tror på er fundamentet for en både succesfuld og tillidsfuld proces.