DTU Life Science-0

DTU Life Science

  • Udført: 2010-2012
  • Type: Nybyggeri – kontorer, undervisnings- og laboratoriefaciliteter, Lyngby.
  • Rolle: Procesrådgiver ifm intern proces. Bygherrerådgiver i samarbejde med Rambøll og RH arkitekter.
  • Areal: 39.000 m2
  • Arbejdspladser: ca. 760
  • Budgetramme: 900 mill.

Målsætning – at understøtte DTUs position som et af de højest rangerede tekniske universiteter ved at skabe en attraktiv og visionær ramme for såvel de tilflyttende institutter (Institut for akvatiske ressourcer, Veterinærinstituttet og Fødevareinstituttet), som for Lyngby Campus som helhed.

Bygherrerådgivning – udarbejdelse af bygge- og konkurrenceprogram på baggrund af omfattende behovsafdækning, herunder interviews med de tre institutter, samt analyser af optimeringsmuligheder ifm. samlokaliseringen. Faglig rådgivning af dommerkomite ifm. arkitektkonkurrence.

Procesledelse og brugerinvolvering – facilitering af møder med en tværgående intern koordineringsgruppe for at sikre forankring af projektet på institutterne. Facilitering af en kompleks beslutningsproces med mange interessenter, herunder gennemførsel af referencebesøg, workshops, dialogmøder og observationer. Facilitering af møderække for arbejdsgrupper på hvert institut, samt informationsmøder for alle. Udarbejdelse af kommunikationsplan og kvartalvise nyhedsbreve i samarbejde med bygherre.

Opfølgning 2014 – facilitering af brugerinvolveringsproces ifm. fastlæggelse af de fremtidige kontormiljøer og udarbejdelse af procesplan for institutternes interne processer frem til indflytning.


Lignende projekter