Nyt fjernarkiv og museumsmagasin<br/>til Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal-0

Nyt fjernarkiv og museumsmagasin
til Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal

  • Udført: 2015
  • Bygherre: Københavns Kommune / Kultur– og Fritidsforvaltningen
  • Type: Programmering af nybyggeri
  • Rolle: Proces- og bygherrerådgiver i samarbejde med Sweco
  • Areal: ca. 7.000 m2 (5000 m2 arkiv/magasin og 2000 m2 funktionsbygning)
  • Budgetramme: 130 mio. kr.

Målsætning – genhusning og optimering af opbevaringen af Københavns arkivalier og museumsgenstande, herunder også samlokalisering.

Bygherrerådgivning – udarbejdelse af summarisk rumprogram og to overordnede disponeringsscenarier (stor og lille model) for funktionsbygning. Dette blev brugt som grundlag for budget og som indstillingsmateriale til Borgerrepræsentationen. Udarbejdelse af rumprogram og funktionsdiagram for funktionsbygning som del af byggeprogrammet (Totalentreprise).

Procesledelse og brugerinvolvering – facilitering af brugergruppe bestående af repræsentanter fra Københavns kommune, Stadsarkivet, Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal. Brugergruppens fokus var fremtidig flow, deling af faciliteter, funktionalitet og arealestimering.


Lignende projekter