DAB<br/>Dansk almennyttigt boligselskab-0
DAB<br/>Dansk almennyttigt boligselskab-1

DAB
Dansk almennyttigt boligselskab

  • Udført: 2014 - 2016
  • Type: Ombygning af eksisterende domicil
  • Rolle: Bygherre- og procesrådgivning i samarbejde med Schødt A/S
  • Areal: 5.000 m2
  • Arbejdspladser: 200
  • Budgetramme: 10 mio.

Målsætning – at skabe sammenhæng på tværs af tre forskellige bygninger og gøre huset mere lyst og åbent. Herudover var det målet at understøtte videndeling, skabe naturlige mødesteder og fastholde arbejdsglæden blandt de ansatte.

Procesledelse og brugerinvolvering – planlægning og gennemførelse af referencetur samt facilitering af brugergruppe. Brugergruppens fokus var på funktionalitet i relation til faciliteter, indretning, bygningsoverflader og inventar.

Rum og inventar – udarbejdelse af designguide baseret på DABs værdier og brugergruppens input. Udarbejdelse af bygningsanalyse med henblik på prioritering af ombygning indenfor den økonomiske ramme. Udarbejdelse af endeligt forslag til ombygning og projektering i samarbejde med Schødt A/S. Schødt har haft ansvar for udbud af byggesag, overordnet projektering og tilsyn. Detailprojektering samt valg af materialer og overflader er sket i samarbejde mellem Schødt og mtre.

Gennemførelse af prækvalifikationsrunde og udbud mht. valg af leverandør af miljø- og supportinventar til hele huset. Dette i tæt samarbejde med DABs juridiske afdeling. Farvesætning af kontorområder og nye fællesfaciliteter samt forslag til specifikt inventar til nye supportfaciliteter.


Lignende projekter