Kuben-0
Kuben-1

Kuben

  • Udført: 2006, 2007-2008, 2006-2008
  • Type: Ombygning af eksisterende lejemål i Aalborg, ombygning af nye lejemål i Kolding og København
  • Rolle: Proces- og lejerådgiver
  • Areal: Aalborg: 1.700 m2, Kolding: 1.200 m2, København: 6.000 m2
  • Arbejdspladser: Aalborg: 55 pl., Kolding: 50 pl., København: 220 pl.
  • Budgetramme: -

Målsætning – udvikling af et sammenhængende koncept for Kubens fysiske rammer i Jylland og på Sjælland. At sikre et succesfuldt forløb i forbindelse med samlokalisering af organisationen i Kolding, samt etablering af nye kontormiljøer i Kolding, Aalborg og København.

Lejerådgivning – etablering af overordnet målsætning for valg af lejemål i København der sikre, at de væsentlige udvælgelseskriterier for valg af nyt lejemål er prioriteret og kan anvendes i søgeperioden. Indsamling af data og nøgletalsberegninger. Udarbejdelse af behovsanalyse, arealanalyser og rumprogram for eksisterende/nye lejemål i Kolding, Aalborg og København. Koordinering med udførende i forbindelse med ombygning i København.

Procesledelse og brugerinvolvering – udarbejdelse af procesdesign for det samlede forløb, samt detailplanlægning af involveringsprocesser i Kolding, Aalborg og København. Facilitering af lederworkshops, samt workshops med medarbejdere og brugergrupper. Afholdelse af interviews i forbindelse med behovsafdækning. Opfølgning og evaluering af projekterne.

Rum og inventar – udarbejdelse af overordnet disponering af lejemål i forbindelse med ombygning af eksisterende/nye lejemål i Aalborg, Kolding og København. Udarbejdelse af detailindretning i dialog med ledere og medarbejdere. Udarbejdelse af inventarforslag samt fastlæggelse af overflader, farver og belysning til Kolding og Aalborg, herunder genbrug af eksisterende inventar.

Udarbejdelse af budget som beslutningsgrundlag for inventarprojekt, udbud, indhentning af priser samt fastlæggelse af overflader og farver i forbindelse med inventarindkøb i København. Udarbejdelse af strategi for genanvendelse af eksisterende inventar.

Design af specialinventar: Receptionsskranke og bænk til kantine i lejemål i Aalborg. Receptionsskranke og inventar til boligbutik i København. Bænk og mobile buffeter til kantine, samt design af udstillingsrum i København.


Lignende projekter