Rambøll-0
Rambøll-1

Rambøll

  • Udført: 2007-2010
  • Type: Nybyggeri – domicil, København
  • Rolle: Procesrådgiver ifm. intern proces
  • Areal: 40.000 m2
  • Arbejdspladser: ca. 1700
  • Budgetramme: 1.000 mill.

Målsætning – at skabe et helhedsorienteret og bæredygtigt nyt domicil med udgangspunkt i begreberne åbenhed, videndeling og samarbejde.Og at skabe ejerskab og faglig stolthed blandt medarbejderne i forhold til den nye arbejdsplads.

Procesledelse og brugerinvolvering – uddannelse af internt ambassadørkorps til sikring af den interne kommunikation. Udarbejdelse af procesdesign til involvering af direktører, ledere, ambassadører og fokusgrupper. Facilitering af møder for direktørgruppen med fokus på strategisk arealudnyttelse og indplacering som et redskab til at understøtte nye samarbejdsformer og relationer.

Facilitering af fokusgrupper vedr. identitet og inventar i et forløb over ca. 1½ år. Gennemførsel af workshops, dialogmøder og referencebesøg samt prøveopstilling af inventar med fokus på funktionsprøvning. Afholdelse af informationsmøder for enheder, afdelinger og ledergrupper.

Planlægning af kommunikationsindsatser og events i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Rum og inventar – udvikling af designguide, med udgangspunkt i Rambølls brandstrategi, herunder fastlæggelse af retningslinjer for formsprog, farver og overflader.

Detailindretning af hele domicilet samt håndtering af udbud og indkøb af inventar og specialinventar. Herunder koordinering af inventarleverandører ifm. indflytning samt bistand ved mangelgennemgang.


Lignende projekter