SEB-0
SEB-1

SEB

  • Udført: 2006-2010
  • Type: Nybyggeri – domicil, København
  • Rolle: Lejerådgiver ifm. behovsanalyse Procesrådgiver ifm. interne processer
  • Areal: 16.500 m2
  • Arbejdspladser: ca. 600
  • Budgetramme: -

Målsætning – at sikre klar og entydig kommunikation om projektet, skabe positiv forventning til det nye domicil og at skabe sammenhæng mellem SEBs identitet, inventar, farver og materialer.

Lejerådgivning – udarbejdelse af behovsanalyse som grundlag for vurdering og kommentering af projektforslag, herunder vurdering af indretningsmuligheder og fleksibilitet. Gennemførelse af interviews med alle afdelinger i organisationen, suppleret med digital dataindsamling for at vurdere behov for mødefaciliteter og antal arbejdspladser.

Procesledelse og brugerinvolvering – afholdelse af interviews med ledere og workshops med udvalgte medarbejdere. Etablering af kommunikationsplan i samarbejde med SEBs projektleder.

Rum og inventar – udarbejdelse af analyser ifm. projektering af huset, herunder arealanalyser og maxplaner. Etablering af placeringsplaner samt detailindretning af reception, kantine, mødecenter og arbejdsmiljøer.

Udarbejdelse af designkoncept for inventarvalg inkl. overflader, farver og belysning til alle øvrige områder af domicilet. Etablering af udbudsmateriale til inventar til kontorarbejdspladser samt rådgivning ifm. valg af inventar.


Lignende projekter