NaturErhvervstyrelsen-0
NaturErhvervstyrelsen-1

NaturErhvervstyrelsen

  • Udført: 2011-2012
  • Type: Ombygning af eksisterende lejemål, København
  • Rolle: Proces- og lejerrådgivning i samarbejde med Rambøll
  • Areal: -
  • Arbejdspladser: ca. 850
  • Budgetramme: 10 mill.

Målsætning – at understøtte NaturErhvervstyrelsens identitet, arbejdsformer og målsætninger gennem de fysiske rammer.

At skabe sammenhæng i en kompleks bygningsstruktur gennem udarbejdelse af en sammenhængende visuel identitet, og at etablere synergifelter, der skaber attraktive mødesteder for hele organisationen.

Lejerådgivning – deltagelse i møder med bygherre og Bygningsstyrelsen for at fastlægge rammer for projektet, og afklare grænseflader mellem bygherre og lejer.

Procesledelse og brugerinvolvering – facilitering af møderække med en arbejdsgruppe, sammensat på tværs af en ny organisation.

Bygningsgennemgang ifm. vurdering af bygningernes tekniske og rumlige muligheder og udfordringer forud for overtagelse af flere etager i lejemålet. Etablering af oversigt over nødvendige tekniske og bygningsfysiske indsatsområder samt indsatsområder i forbindelse med organisationens fremtidige arbejds- og mødeformer.

Rum og inventar – udvikling af idekatalog, der redegør for hvordan både rumlige og tekniske indsatsområder kan håndteres, samt udarbejdelse af forslag til ny anvendelse af huset i sin helhed.


Lignende projekter