Trafikstyrelsen-0
Trafikstyrelsen-1

Trafikstyrelsen

  • Udført: 2003-2004 / 2006 / 2008-2009
  • Type: Ombygning og udvidelse, samt ombygning i nyt lejemål
  • Rolle: Leje- og procesrådgivning
  • Areal: 1.450 m2 / 3.500 m2
  • Arbejdspladser: 75 pl. / 125 pl.
  • Budgetramme: -

Adelgade 13

Målsætning – at understøtte en projektorganisation og skabe tæt sammenhæng mellem organisationsform og arbejdsmiljø.

Bygherrerådgivning – gennemførsel af behovsafdækning for Slots- og Ejendomsstyrelsen, samt udarbejdelse af byggeprogram samt dispositionsforslag til myndighedsbehandling.

Procesledelse og brugerinvolvering – facilitering af workshops for ledere og medarbejdere.

Facilitering af brugergrupper gennem hele forløbet frem til indflytning. 

Rum og inventar – detailindretning af nyt lejemål med udgangspunkt i etablering af et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø. Udarbejdelse af forslag til inventar, farver og overflader. Design af specialinventar for at understøtte styrelsens fysiske identitet.

2006: udarbejdelse af dispositionsforslag og detailindretning ifm. udvidelse af lejemålet.

 

Gammel Mønt

Målsætning – at understøtte en projektorganisation og skabe tæt sammenhæng mellem organisationsform og arbejdsmiljø.

Lejerådgivning – udarbejdelse af scenarier for lejemål på forskellige lokationer, herunder huslejeberegninger og arealanalyser. Lejerådgivning leveres i samarbejde med Karlsson arkitekter.

Procesledelse og brugerinvolvering – facilitering af workshops for ledere og medarbejdere.

Facilitering af brugergrupper gennem hele forløbet frem til indflytning.

Rum og inventar – detailindretning af nyt lejemål med udgangspunkt i etablering af et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø. Udarbejdelse af forslag til inventar, farver og overflader. Design af specialinventar for at understøtte styrelsens fysiske identitet.


Lignende projekter