Advance-0
Advance-1

Advance

  • Udført: 2004-2005
  • Type: Ombygning af eksisterende lejemål
  • Rolle: Bygherre og -procesrådgiver
  • Areal: 1.130 m2
  • Arbejdspladser: 50
  • Budgetramme: -

Målsætning – ombygning af eksisterende lejemål med attraktiv beliggenhed. Forud for ombygningen fremstod den fysiske ramme uden kant og karakter. Målsætningen var derfor at opdatere lejemålet og skabe en attraktiv fysisk ramme, der afspejlede Advance’s værdier og kultur.

Lejerådgivning – forberedelse og deltagelse i søgning efter alternative lejemål, inden valg af løsning, hvor eksisterende lejemål blev ombygget. Udarbejdelse af analyse og vurdering af potentielle lejemål ift. branding, funktionalitet og vækstmuligheder.

Udarbejdelse af behovsafdækning og -analyse på baggrund af faktaindsamling og interviews. Udarbejdelse af rumprogram, herunder nøgletals- og arealvurderinger.

Procesledelse og brugerinvolvering – udarbejdelse af procesdesign i forbindelse med implementering af organisationsforandring og introduktion til nye arbejds- og samarbejdsformer. Afholdelse af workshops for både ledere og medarbejdere med særligt fokus på barrierer og behov i relation til indretning af åbne arbejdsmiljøer.

Rum og inventar – udarbejdelse af disponering og budgettering af ombygning og efterfølgende tæt samarbejde med den bygningsarkitekt, der overtog projektering og gennemførelse af byggesagen.

Udarbejdelse af indplaceringsplaner til understøttelse af ny organisering. Udarbejdelse af detailindretning af lejemål, herunder etablering af karakterfulde rum, der understøtter specifikke stemninger og mødetyper.

Udarbejdelse af udbudsmateriale til inventarindkøb, samt fastlæggelse af farver, belysning og overflader. Der blev anvendt materialer så som tavlelak på vægge og whiteboard-overflader på borde for at understøtte forskellige rumligheders særlige karakter og udtryk.

Design af specialinventar i form af reol som rumdeler, værkstedsbord, receptionsskranke, ekspressivt ventemøbel, små borde til loungeområder og touch-downs. Dette for at understøtte særlige områder og funktioner i huset.


Lignende projekter