Ballerup Kommune-0
Ballerup Kommune-1

Ballerup Kommune

  • Udført: 2006-2011
  • Type: Ombygning af eksisterende rådhus
  • Rolle: Procesrådgiver ifm. interne processer Bygherrerådgiver i samarbejde med Grontmij A/S
  • Areal: 17.000 m2
  • Arbejdspladser: ca. 500
  • Budgetramme: 100 mill.

Målsætning – at skabe et fleksibelt og attraktivt rådhus, der understøtter opgaveløsningen.

Bygherrerådgivning – udarbejdelse af programoplæg til ombygning af det eksisterende rådhus. Programoplægget fungerede som beslutningsgrundlag for Styregruppen og Økonomiudvalget. Udarbejdelse af konkurrence- og byggeprogram i samarbejde med Byggeudvalget og Grontmij A/S.

Procesledelse og brugerinvolvering – behovsafdækning gennem interviewrække med organisationen samt udarbejdelse af behovsanalyse med fokus på funktionelle behov. Afholdelse af workshops for både ledelse og medarbejdere med særligt fokus på samarbejdsformer samt forberedelse til ibrugtagelse. Udarbejdelse af procesforløb frem til den endelige indflytning.

Rum og inventar – udarbejdelse af placeringsplaner til implementering i et 3-faset ombygningsforløb på baggrund af forskellige scenarier. Placeringsplanen blev brugt som et strategisk redskab til at understøtte nye samarbejder. Udarbejdelse af inventarguide baseret på SKI-aftale samt rådgivning ifm. valg af inventar i samarbejde med Ballerup Kommunes arbejdsmiljørepræsentant.

 

Detailindretning af arbejdsområder på baggrund af involvering af ledere og medarbejdere fra de enkelte afdelinger. Indretning af fællesområder, mødelokaler og personalestrøg i dialog med brugergrupper fra hver afdeling.

 

Disponering og indretning af Borgerservice i dialog med ledere og medarbejdere.


Lignende projekter