Astellas Pharma-0
Astellas Pharma-1

Astellas Pharma

  • Udført: 2010-2011
  • Type: Nybyggeri – domicil, Kastrup
  • Rolle: Lejerådgiver ifm. behovsanalyse / Procesrådgiver ifm. interne processer
  • Areal: 2.500 m2
  • Arbejdspladser: ca. 85
  • Budgetramme: -

Målsætning – at skabe de optimale fysiske rammer om en dynamisk og fremtidsorienteret organisation, samt at understøtte interaktion og relationer gennem forskelligartede mødesteder.

Lejerådgivning – gennemførsel af interviews med alle afdelinger i organisationen, samt digital dataindsamling. Udarbejdelse af behovsanalyse som grundlag for dialog med projektudvikler og totalentreprenør. Sikring af kvalitetsniveau i kontraktbilag samt rådgivning gennem hele projekterings- og byggefasen med særligt fokus på kvalitet og funktionalitet. 

Procesledelse og brugerinvolvering – afholdelse af lederworkshop mhp. formulering af mål og rammer for projektet, samt facilitering af løbende ledermøder. Involvering af medarbejdere gennem brugergrupper, workshops og dialogmøder for at sikre et højt vidensniveau.

Rum og inventar – udarbejdelse af placeringsplaner og designguide til domicilet samt detailindretning af kantine, møderum og arbejdsmiljøer. Udarbejdelse af funktionsudbud til inventar i arbejdsområder, samt specifikt valg af inventar og farver til alle øvrige områder i huset.


Lignende projekter