DTU Campus Service-0
DTU Campus Service-1

DTU Campus Service

  • Udført: 2015
  • Type: Pilotprojekt
  • Rolle: Procesrådgivning
  • Areal: 350 m2 (midlertidig lejemål)
  • Arbejdspladser: 30
  • Budgetramme: -

Målsætning – at udfordre koblingen mellem arbejdsmetoder og fysiske rammer, samt afprøve en variation af arbejdssteder, der kan understøtte CAS’ forskellige arbejdsformer.

Procesledelse og brugerinvolvering – afholdelse af workshops for alle ledere og medarbejdere med fokus på CAS’ eksisterende og fremtidige fysiske rammer og arbejdsopgaver, samt muligheder og udfordringer knyttet hertil.

Rum og inventar – udarbejdelse af idékatalog der belyser, hvordan forskellige rumlige funktioner kan kobles så hvert rum, ved hjælp af indretning, kan understøtte flere forskellige funktioner og typer af aktiviteter.

Udarbejdelse af konkrete indretningsscenarier med udgangspunkt i brugernes prioriteringer fra workshops. Udarbejdelse af inventarbudget- og oplæg baseret på DTU’s indkøbsaftale samt oplæg til materialer og farver.


Lignende projekter