Danske Handicaporganisationer-0
Danske Handicaporganisationer-1

Danske Handicaporganisationer

  • Udført: 2008-2012
  • Type: Nybyggeri - domicil, Høje Taastrup
  • Rolle: Procesrådgiver ifm intern proces. Bygherrerådgiver i samarbejde med Rambøll og Gottlieb Paludan arkitekter.
  • Areal: 10.000 m2
  • Arbejdspladser: 300
  • Budgetramme: 200 mill.

Målsætning – at skabe verdens mest tilgængelige kontorhus

Bygherrerådgivning – udarbejdelse af rumprogram på baggrund af omfattende behovsafdækning, herunder interviews med 19 organisationer, samt areal- og møderumsanalyser. Udarbejdelse af konkurrenceprogram og rådgivning af dommerkomite. Evaluering og vurdering af projektet gennem alle faser, herunder fleksibilitetsstudier af facader for at opnå størst mulig variation af kontorstørrelser.

Procesledelse og brugerinvolvering – udarbejdelse af procesdesign for et 4-årigt forløb med involvering af brugergrupper i programmeringsfasen. Etablering af beslutningsgrundlag og facilitering af tværgående projektgruppe gennem hele forløbet. Facilitering af brugerinvolvering med særligt fokus på tilgængelighed ifm. valg af inventar. Afholdelse af kvartalsvise informationsmøder for organisationernes ledelser.

Rum og inventar – udvikling af designguide, hvor tilgængelighed gøres sansebaseret. Styring af inventarudbud for det samlede inventarindkøb samt valg af inventar – herunder fastlæggelse af materialer og farver. Udvikling og design af specialinventar, der imødekommer komplekse tilgængeligheds problematikker.


Lignende projekter